Sunday, April 26, 2015

Pastor bonus (J 10:14).

Powołanie jest dziełem Tego, który oddał swoje życie na krzyżu; Tego, który każdego dnia ofiaruje się na ołtarzu eucharystycznym; Tego, który zawsze pozostaje wierny przymierzu z człowiekiem. Jest Nim Jezus - Dobry Pasterz, który doskonale zna swoje owce. Jezus - Syn Boży, który ukazuje ludziom kochającego Ojca. Jezus - Męczennik, który oddaje swe życie za braci. Jezus Chrystus, który przypomina o owcach zagubionych i zachęca, aby pomóc przyprowadzić wszystkie owce do Ojca. Własnym przykładem uczy jak budować wspólnotę Kościoła. Stanowi wzór dla powołanych i posłanych, gdyż sam jest jednorodzonym i ukochanym Synem Ojca, który oddaje swoje życie, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mu niczego nie nakazuje, lecz On sam ofiaruje się z miłości.  

No comments:

Post a Comment