Wednesday, April 16, 2014

Evangelii gaudium

Nie można wytrwać w ewangelizacji pełnej zapału, jeśli nie jest się przekonanym na podstawie doświadczenia, że to nie to samo: poznać Jezusa lub nie znać Go; że to nie jest to samo: podążać z Nim lub kroczyć po omacku; że to nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego Słowo; że to nie jest to samo: raczej móc Go kontemplować, adorowaćmóc spocząć w Nim, niż nie móc tego czynić. Nie jest tym samym usiłowanie budowania świata z Jego Ewangelią, co czynienie tego jedynie w oparciu o własny rozum. Wiemy dobrze, że życie z Jezusem staje się o wiele pełniejszei że z Nim łatwiej znaleźć sens wszystkiego (Papież Franciszek).

Sunday, April 6, 2014

Ecce quomodo amabat (J 11:36).

Miłością odpowiada na miłość,
Przyjaźnią na przyjaźń,
Docenia troskliwość,
Boleje nad chorobą człowieka.

Namaszczony pachnącym olejkiem,
Obmyty czystymi łzami,
Ten, który ma ręce
wyciągnięte do człowieka.

Wsłuchany w ból serca,
kochający cierpiącą duszę,
dający nadzieję na przyszłość
przez zmartwychwstanie Człowieka.

Zatrzymuje się nad ludzką nędzą,
Cierpliwie czeka na otwarcie drzwi
I delikatnie zachęca
do przyjęcia Miłości - Człowieka.

Idzie za dnia z ufnością,
Jest światłością tego świata,
Przezwycięża wszelkie ciemności,
Wyrywa z mroku człowieka.

Budzi ze snu śmierci,
Leczy z choroby grzechu,
Daje radość w dniu żałoby
I wiarę w Boga - Człowieka.

Miłością odpowiada na miłość,
Przyjaźnią na przyjaźń,
Docenia troskliwość,
Kocha niekochanego człowieka.

Wednesday, April 2, 2014

Evangelii gaudium III


Kościół «wyruszający w drogę» jest Kościołem otwartych drzwi. Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi (Ojciec Święty Franciszek).

Tuesday, April 1, 2014

Evangelii gaudium IIZachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każdego dnia (Ojciec Święty Franciszek).