Sunday, April 6, 2014

Ecce quomodo amabat (J 11:36).

Miłością odpowiada na miłość,
Przyjaźnią na przyjaźń,
Docenia troskliwość,
Boleje nad chorobą człowieka.

Namaszczony pachnącym olejkiem,
Obmyty czystymi łzami,
Ten, który ma ręce
wyciągnięte do człowieka.

Wsłuchany w ból serca,
kochający cierpiącą duszę,
dający nadzieję na przyszłość
przez zmartwychwstanie Człowieka.

Zatrzymuje się nad ludzką nędzą,
Cierpliwie czeka na otwarcie drzwi
I delikatnie zachęca
do przyjęcia Miłości - Człowieka.

Idzie za dnia z ufnością,
Jest światłością tego świata,
Przezwycięża wszelkie ciemności,
Wyrywa z mroku człowieka.

Budzi ze snu śmierci,
Leczy z choroby grzechu,
Daje radość w dniu żałoby
I wiarę w Boga - Człowieka.

Miłością odpowiada na miłość,
Przyjaźnią na przyjaźń,
Docenia troskliwość,
Kocha niekochanego człowieka.

No comments:

Post a Comment