Sunday, February 23, 2014

Templum Dei (1 Cor 3:16).

Świątynia Boga

Świętość 
Boga,
Ojca,
Syna

Miłość
bliźniego,
brata,
dziecka

Duch
w tobie,
we mnie,
w świecie

Błogosławieństwo,
dobrodziejstwo,
miłosierdzie,
zdrowie,

Życie,
łaska,
miłowanie,
cierpliwość,

Wschód,
rodzicielstwo,
mądrość,
Zachód,

Wszystko,
przeszłość,
teraźniejszość,
przyszłość,

Modlitwa,
sprawiedliwość,
doskonałość,
Niebo.

 

Sunday, February 16, 2014

Offer munus tuum (Mt 5:24).

Dar swój ofiaruj!

Ani jedno słowo,
ani jedna litera Pisma
nie może Ci umknąć,
gdyż w Nim się wszystko spełnia.

Nawet najmniejszy wyraz 
przeoczony przez Ciebie
oddala od Królestwa,
w którym się wszystko spełnia.

Nawet najkrótsze zdanie
przyjęte przez Ciebie
czyni częścią Kościoła,
w którym się wszystko spełnia.

Słuchaj z uwagą Słowa,
które Cię poucza,
abyś pojednał się z bratem.

Potem dar swój ofiaruj
na ołtarzu Słowa,
które staje się Ciałem.

Przed Tobą długa droga
przez słowa do Słowa 
z więzienia ku wolności,
w której się wszystko spełnia.

Nie pożądaj zachłannie Słowa,
które czysta Oblubienica
przyjmuje gorącym sercem
i wówczas się wszystko spełnia.

Wystarczy Ci jedno słowo
TAK, jak Maryja:
Oto ja służebnica Słowa,
w którym się wszystko spełnia. 

Sunday, February 9, 2014

Ecce adsum (Is 58:9).

Oto Jesteś

Jesteś światłem, 
jak świeca płonąca na świeczniku, 
jak słońce wschodzące dla miasta na górze.

Świecisz,
ogrzewasz oziębłe serca,
rozświetlasz ciemności
i miejsca słabością ocienione.

Jesteś,
jak gwiazda migotająca nieśmiało,
z drżeniem wyglądasz zza chmur 
kłębiących się na niebie.

Dajesz nadzieję,
spalasz się,
płoniesz 
ogniem boskiej miłości.

Sunday, February 2, 2014

In ulnas suas (Lc 2:28).

W ofiarowanie Pańskie ...

 Serce Matki wypełnione boską Miłością
i oświecone blaskiem Ducha Świętego
połączone jest ściśle ze swoim Oblubieńcem.

Razem niosą Pierworodny Owoc Miłości
i ofiarują Ojcu umiłowanego Syna
w miejscu świętym - Jeruzalem.

Wypełnia się Odwieczny Logos 
- Słowo staje się Ciałem poświęconym Panu
według przepisu Prawa żydowskiego.

Świadkiem jest święty prorok Symeon
oczekujący prawdziwej Radości,
a także pobożna Anna czuwająca w świątyni.

Spotkawszy Małego Boga na ziemi,
odchodzą z pokojem serca
po drodze wyznaczonej przez Światło.

Moc Miłości ogarnia wszystkich,
wsłuchujących się w Słowo
i kontemplujących pełne Mądrości Dziecko.