Sunday, February 23, 2014

Templum Dei (1 Cor 3:16).

Świątynia Boga

Świętość 
Boga,
Ojca,
Syna

Miłość
bliźniego,
brata,
dziecka

Duch
w tobie,
we mnie,
w świecie

Błogosławieństwo,
dobrodziejstwo,
miłosierdzie,
zdrowie,

Życie,
łaska,
miłowanie,
cierpliwość,

Wschód,
rodzicielstwo,
mądrość,
Zachód,

Wszystko,
przeszłość,
teraźniejszość,
przyszłość,

Modlitwa,
sprawiedliwość,
doskonałość,
Niebo.

 

No comments:

Post a Comment