Sunday, February 2, 2014

In ulnas suas (Lc 2:28).

W ofiarowanie Pańskie ...

 Serce Matki wypełnione boską Miłością
i oświecone blaskiem Ducha Świętego
połączone jest ściśle ze swoim Oblubieńcem.

Razem niosą Pierworodny Owoc Miłości
i ofiarują Ojcu umiłowanego Syna
w miejscu świętym - Jeruzalem.

Wypełnia się Odwieczny Logos 
- Słowo staje się Ciałem poświęconym Panu
według przepisu Prawa żydowskiego.

Świadkiem jest święty prorok Symeon
oczekujący prawdziwej Radości,
a także pobożna Anna czuwająca w świątyni.

Spotkawszy Małego Boga na ziemi,
odchodzą z pokojem serca
po drodze wyznaczonej przez Światło.

Moc Miłości ogarnia wszystkich,
wsłuchujących się w Słowo
i kontemplujących pełne Mądrości Dziecko.
 

No comments:

Post a Comment