Sunday, February 16, 2014

Offer munus tuum (Mt 5:24).

Dar swój ofiaruj!

Ani jedno słowo,
ani jedna litera Pisma
nie może Ci umknąć,
gdyż w Nim się wszystko spełnia.

Nawet najmniejszy wyraz 
przeoczony przez Ciebie
oddala od Królestwa,
w którym się wszystko spełnia.

Nawet najkrótsze zdanie
przyjęte przez Ciebie
czyni częścią Kościoła,
w którym się wszystko spełnia.

Słuchaj z uwagą Słowa,
które Cię poucza,
abyś pojednał się z bratem.

Potem dar swój ofiaruj
na ołtarzu Słowa,
które staje się Ciałem.

Przed Tobą długa droga
przez słowa do Słowa 
z więzienia ku wolności,
w której się wszystko spełnia.

Nie pożądaj zachłannie Słowa,
które czysta Oblubienica
przyjmuje gorącym sercem
i wówczas się wszystko spełnia.

Wystarczy Ci jedno słowo
TAK, jak Maryja:
Oto ja służebnica Słowa,
w którym się wszystko spełnia. 

No comments:

Post a Comment