Saturday, April 25, 2015

Oves meae (J 10:14).

Powołani to ci, których szczególną miłością obdarzył Bóg-Ojciec; ci, którzy potrafią miłością odpowiedzieć na Bożą miłość. W ten sposób wchodzą w wyjątkową relację z Bogiem - intymną relację zażyłości i dziecięctwa Bożego. Stanowią przykład dla tych, którzy lekceważą tę relację. Zachęcają ich, aby poznali moc Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - Ukrzyżowanego, którego Bóg wskrzesił z martwych (Dz 4:10). Potwierdzają swoim życiem, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni (Dz 4:12). Powołani mają za cel - upodobnienie się do swego Mistrza. Ciągle są w drodze do doskonałości, pokonując swoje słabości. Pokazują, że ich pragnieniem jest Niebo i oglądanie Boga takim, jakim JEST (1 J 3:2). Dziękują swemu Panu, że jest dobry i łaskawy, gdyż ciągle powołuje nowych uczniów. Pokładają ufność w Dobrym Pasterzu i pragną Go uwielbiać.

No comments:

Post a Comment