Saturday, May 23, 2015

Accipite Spiritum Sanctum (Jn 20:22).Bez oczyszczenia duszy nie można skorzystać z pełni darów Ducha. Gdyż wówczas - podobnie, jak bez zachowania porządku w swoim domu i życiu – gubimy się i nie potrafimy się odnaleźć. Przyjmując zaś sakramenty święte – tworzy się między nami oraz w nas samych KOMUNIA. Komunia ze współmałżonkiem, współpracownikiem, a przede wszystkim z samym Bogiem. Natomiast bez wspólnoty komunii jest brak szczerości, nieuczciwość między najbliższymi i wielki niepokój w sercu.
Wiele jest darów Ducha Świętego, ale największym z nich jest Dar Pokoju! Przypomina o tym Jezus w dzisiejszej Ewangelii, gdy mówi: POKÓJ WAM! WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!
Jeżeli w stanie łaski, klękamy wspólnie do modlitwy, otrzymujemy Ten Dar! Jeżeli zaś tego nie czynimi, „jesteśmy zamknięci” przed ludźmi. Ponieważ zamykamy się w naszych ego izmach, problemach i dusimy je w sobie, zamiast przedstawić je dobremu Ojcu w niebie. Stres i niepokój każdego dnia ciągle narasta i możemy się załamać. Kiedy zaś wspólnie przystępujemy do sakramentów i komunii świętej, RADUJEMY SIĘ ZE SPOTKANIA Z PANEM, KTÓRY NAPEŁNIA NASZE SERCA OGNIEM SWOJEJ MIŁOŚCI, CZYLI DUCHEM ŚWIĘTYM. Kiedy wspólnie uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii – mszy świętej, ZOSTAJEMY NAPOJENI JEDNYM DUCHEM I STANOWIMY JEDNO CIAŁO!

Nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego wyznać swojej wiary.
Nikt nie może bez Jego pomocy zrozumieć słów Pisma Świętego.
Nikt nie może bez Ducha Chrystusowego rozpoznać piękna stworzenia Bożego.
Nikt nie może bez daru Ducha dołożyć jednej chwili do swego życia!
Dlatego modlimy się w dzień Pięćdziesiątnicy
- we wspólnocie Ludu Bożego i w stanie łaski uświęcającej:

Przybądź, Duchu Święty!
Przyjdź, Światłości sumień!
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
Przybądź, Duchu Święty!
Rozgrzej serca twarde, Daj twoim wierzącym Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!
Przybądź, Duchu Święty!

No comments:

Post a Comment