Sunday, 5 April 2015

Haec est dies (Ps 118:24).

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy (Ps 118).
Z Apostołem Piotrem, który był człowiekiem słabym, grzesznym, przestraszonym, ale dzięki łasce Chrystusa Zmartwychwstałego stał się silnym, świętym i mężnym głosicielem Ewangelii, powtórzmy dzisiaj tę Radosną Nowinę, do naszych bliźnich, którzy tego bardzo potrzebują:
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy!
Niech to będzie naszym świadectwem, że przyjęliśmy do wiadomości prawdę o Zmartwychwstaniu, po uważnym wysłuchaniu Słowa Bożego oraz po przyjęciu sakramentów świętych, które miały swój początek w Wieczerniku i na Kalwarii!
Oto przecież dzień, w którym Bóg potwierdził „niezwykłymi czynami, cudami i znakami”, że dla Niego nie ma nic niemożliwego: albowiem Jego Syn – Jezus Chrystus pokonał śmierć, zmartwychwstał i wciąż spotyka się z nami na naszej codziennej drodze życia! 
Oto dzień, w którym Pan mówi do nas bardzo wyraźnie: Nie bójcie się! Nawet, jeśli Was prześladują i przeklinają podobnie, jak prześladowali, biczowali i ukrzyżowali Syna Bożego!
Oto dzień, w którym macie iść i głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, którego „Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby śmierć panowała nad Źródłem życia”!
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Wraz z patriarchami, apostołami, pobożnymi niewiastami z Ewangelii oraz wszystkimi wierzącymi.
Jezus Chrystus rzeczywiście staje dziś po Twojej prawicy, abyś się nie zachwiał. Dzieje się tak naprawdę wówczas, gdy robisz codzienny znak krzyża na znak Jego chwalebnego Krzyża. Przychodzi do Ciebie, gdy przyjmujesz w Eucharystii Jego Ciało i pijesz Krew przelaną na Golgocie! Pociesza Cię za każdym razem, kiedy z żalem przystępujesz do sakramentu spowiedzi świętej!
Twoje serce winno się cieszyć, a język na modlitwie uwielbiać Jezusa z powodu przekazanej Ci nadziei, że Ty również po śmierci zmartwychwstaniesz! Że po trudach i cierpieniach obecnego życia na ziemi, czeka Cię radość przed obliczem Pana w Królestwie Niebieskim!
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy!
Nie pozwólmy, jako wierni chrześcijanie, aby złe wiadomości, beznadzieja i brak wiary zwyciężyły we współczesnym świecie. Bądźmy uczniami i uczennicami Chrystusa, którzy każdego dnia mają głęboką relację ze swoim Zmartwychwstałym Mistrzem i dają o tym świadectwo swoim braciom i siostrom!

No comments:

Post a Comment